Zygmunt Wolny z Mszany wyróżniony w wojewódzkim konkursie "Aktywny Senior"

Zygmunt Wolny z Mszany, aktywny działacz społeczny i kulturalny, m. in. na rzecz osób starszych, otrzymał wyróżnienie (jako jeden z nielicznych kandydatów z gmin wiejskich) w wojewódzkim konkursie „AKTYWNY SENIOR”.

Laureat odebrał wczoraj dyplom i gratulacje w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach m.in. z rąk ministra Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wojewody i parlamentarzystów.


Zygmunt Wolny jest rodowitym mieszańcem Mszany. Urodził się 23 kwietnia 1950 roku. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci. Z zawodu elektromonter urządzeń rozliczających. Od 2016 roku na emeryturze.

Od ponad trzydziestu lat jest chórzystą w zespole śpiewaczym „Mszanianka”, zaś od kilkunastu prezesem tej grupy. W 2016 r. został członkiem koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszanie. Od chwili utworzenia w 2018 roku nalezy do Klubu Senior+ w Mszanie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Mszanie. Aktor grupy teatralnej „Kredens” zrzeszającej aktorów - amatorów z terenu Gminy Mszana. Wystąpił m. in. w sztukach „Pasja oczami Marii Magdaleny” oraz „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”, które wystawiano zarówno na scenach na terenie Gminy Mszana oraz na terenie okolicznych miejscowości.

Od wielu lat aktywnie działa w rodzinnej parafii pw. św. Jerzego w Mszanie - pomaga przy prowadzeniu prac porządkowo-remontowych oraz przygotowaniu świątyni do uroczystości kościelnych. Jest zastępcą Przewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej i nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej w parafii. Członek Rady Okręgowej III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Rybniku oraz skarbnik III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Mszanie.

W latach 1990 - 2010 był radnym Gminy Mszana, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu gminy, wspierając mieszkańców i integrując społeczność lokalną.

Wielką pasją Pana Zygmunta są wycieczki i pielgrzymki (m. in. Licheń, Częstochowa, Piekary Śl., Turza Śl.,), w których nie tylko bierze udział, ale i sam je organizuje.

- Pan Zygmunt Wolny jest seniorem silnym, pełnym pasji i zaangażowania, a przy tym bardzo skromnym, o wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Jego zaangażowanie i poczucie humoru powodują, że współpraca z nim sprawia olbrzymią radość i przyjemność, a ludzie postrzegają świat lepszym - napisała w uzasadnieniu wniosku Mirela Ledwoń, kierownik OPS w Mszanie. To ta instytucja zgłosiła pana Zygmunta do konkursu.

 

  • aktywny_senior_wolny_01
  • aktywny_senior_wolny_02
  • aktywny_senior_wolny_03
  • aktywny_senior_wolny_04
  • aktywny_senior_wolny_05