Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BiI w dniu 22.01.2020

Zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Mszana.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019 r.
3. Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2019 r. i zadania na 2020 r.
4. Sprawy bieżące.

 


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury
/-/ Beata Wieszołek