Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 marca 2020

Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Kontrola dokumentacji finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2019 r.
3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura